OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI PN. „TUTAJ JESTEM”

Zachęcamy dorosłych mieszkańców naszego miasta i gminy Ryki do udziału w jedenastej odsłonie OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO PN. „TUTAJ JESTEM”, którego organizatorem jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, piszący prozę, jak i poezję. mające miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku

autorskiego wydawnictwa, wydanego drukiem.

Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA