Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Drodzy Mimo ograniczonych działań kulturalnych, my nie zwalniamy tempa… Aktualnie pracujemy nad projektem #KonwersjaCyfrowaDomówKultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest: – wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury […]

Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

UWAGA ZMIANA W związku z sytuacją epidemiologiczną i zakazem organizacji imprez wewnątrz pomieszczeń, przesłuchania powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie odbędą się online. Bardzo prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie nagrań WIDEO z prezentacjami przygotowanych utworów za pomocą platformy wetransfer.com. Wygenerowany link oraz skan wypełnionej karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres email […]

Szerzej o naszym projekcie m.in. jak powstawał Przewodnik „Z Rykusiem po Rykach”

Pamiętacie naszą maskotkę Rykuś? Całkiem niedawno wspólnie razem z nim poznawaliśmy zabytki i ciekawe miejsca w Rykach wspólnie z przedszkolakami. A teraz w ramach konkursu Odkryj Swój Skarb Narodowe Centrum Kultury opowiedzieliśmy szerzej o naszym projekcie m.in. jak powstawał Przewodnik „Z Rykusiem po Rykach”, Obejrzyjcie sami! https://www.youtube.com/watch?v=KkmVYYQiPBg

Bezpłatne szkolenie z zakresu dziennikarstwa on-line & bezpieczeństwa w internecie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach za pośrednictwem Fundacji VCC jest w trakcie realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu fundacja doposażyła naszą instytucję […]

Konkurs plastyczny dla dzieci „Laurka dla Mamy”

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza do konkursu plastycznego dla dzieci pt: „Laurka dla Mamy” W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, pracę można złożyć w Miejsko -Gminnym Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, lub drogą e – mailową centrumkultury.ryk@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2021r. Osoba koordynującą jest Iwona Jaroń – Główny instruktor […]