Informujemy, że MGCK w Rykach jest w trakcie realizacji zadania ,,Kultura na tak’’

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury i udział w projekcie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021, informujemy, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach jest w trakcie realizacji zadania ,,Kultura na tak’’. Za nami pierwsze szkolenia i spotkania z animatorami z Centrum Aktywności Lokalnej i Narodowego Centrum Kultury.
Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy zakłada przeprowadzenie badań i opracowanie diagnozy na temat potencjału kulturalnego mieszkańców gminy Ryki, opracowanie regulaminu, ogłoszenie i wybór najciekawszych inicjatyw kulturalnych zaproponowanych przez mieszkańców, drugi zaś to realizacja tychże inicjatyw we współpracy MGCK z pomysłodawcą.

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania domu kultury w życie społeczności lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych.

Zachęcamy do udziału w projekcie ,,Kultura na tak” poprzez udział w spotkaniach badawczych, warsztatach, wywiadach oraz wypełniając proponowane przez nas ankiety i śledząc nasze poczynania.
Jeśli masz pomysł na kulturę w naszym mieście, przyjdź do nas, wspólnie zastanowimy się, co możemy zrobić.