Lubelskie smakuj życie

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Owni serdecznie zaprasza na  obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka – Dzień Floriana, które odbędą się  23 maja 2021 roku w Owni. Poprzez organizację tego wydarzenia  chcemy przybliżyć i upowszechnić społeczeństwu wiedzę o ważnej i odpowiedzialnej pracy strażaków. To jedna z grup zawodowych ciesząca się największym zaufaniem społecznym, która pomaga ludziom w wielu trudnych sytuacjach, nie tylko podczas pożarów. Miejscowa baza OSP jest również miejscem kultury i jednoczenia lokalnej wspólnoty uwzględniając jej potrzeby. Zawód strażaka wiąże się z ogromnym ryzykiem ponoszonym każdego dnia. Ceremonia rozpocznie się zbiórką jednostek OSP,  następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy będą uczestniczyć we Mszy Świętej. Ochotnicza Straż Pożarna w Owni otrzyma nowy sztandar, który zostanie zaprezentowany uczestnikom wydarzenia. Imprezie towarzyszyć będzie występ lokalnego  Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Owni, które kultywują nie tylko miejscowy folklor i tradycje, ale również prezentuje dorobek kulturalny ziemi lubelskiej, zachowując i pielęgnując gwarę oraz oryginalne stroje ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. KGW z Owni zaprezentuje  stoisko z charakterystycznymi dla Lubelszczyzny potrawami i wyrobami opatrzonymi logotypem promocyjnym województwa lubelskiego „Lubelskie Smakuj Życie” oraz stoisko multimedialne prezentujące walory Lubelszczyzny.