Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka – Dzień Floriana

Przedstawiamy małą fotorelację obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka – Dnia Floriana, które odbyły się 23 maja 2021 roku w Owni. Ochotnicza Straż Pożarna w Owni otrzymała nowy sztandar, który został zaprezentowany uczestnikom wydarzenia. Imprezie towarzyszył występ lokalnego Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Owni, które kultywują nie tylko miejscowy folklor i tradycje, ale również prezentują dorobek kulturalny ziemi lubelskiej, zachowując i pielęgnując gwarę oraz oryginalne stroje ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. KGW z Owni zaprezentuje stoisko z charakterystycznymi dla Lubelszczyzny potrawami i wyrobami opatrzonymi logotypem promocyjnym województwa lubelskiego „Lubelskie Smakuj Życie” oraz stoisko multimedialne prezentujące walory Lubelszczyzny.