Szkolenie w zakresie upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na obszarach wiejskich.

18 października w Kinie Renesans odbyło się szkolenie w zakresie upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie na obszarach wiejskich. Uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu nawiązywania sieci partnerskich, rozwoju małego przetwórstwa lokalnego oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność rolniczą. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia kursu. Szkolenie odbyło się w ramach zadania „Wiejski kramik rozmaitości” dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Bardzo dziękujemy za liczne zainteresowanie szkoleniem i zachęcamy do udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości.