Konkurs Fotograficzny

Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „MOJE MIEJSCE”. pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka

Organizator konkursu: Miejsko – Gminne Centrum Kultury W Rykach. Konkurs ma na celu ukazanie piękna ryckiej ziemi pod względem architektonicznym i przyrodniczym.

ZASADY KONKURSU

1.      Konkurs skierowany jest do pasjonatów fotografii w każdym wieku.

2.      Zdjęcia architektury lub przyrody mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem na terenie Gminy Ryki

3.      Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu maksimum 3 zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa.

4.      Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego wymiary nie mogą być mniejsze niż 1300×1800 pikseli.

Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację            nadesłanego zdjęcia w mediach Miejsko – Gminnego Centrum Kultury

5.      Wszelkie prawa autorskie do nadesłanej fotografii pozostają po stronie uczestnika.

6.       Zdjęcia niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie.

7.      Opisane fotografie prosimy przesłać do dn. 31 grudnia 2021 r. na adres centrumkultury.ryki@wp.pl lub dostarczyć na nośniku pamięci do siedziby MGCK przy ul. Warszawskiej 11, 

NAGRODY

 Nadesłane prace oceniać będzie powołane przez MGCK jury, które wyłoni i nagrodzi nagrodami rzeczowymi autorów najciekawszych zdjęć.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w konkursie, a jego zdjęcia zostaną opublikowane na facebooku oraz stronie internetowej MGCK.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2022 r. na stronie i Facebooku MGCK.