WIGILIA MIEJSKA

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji Wigilii Miejskiej. Za pyszne potrawy dziękujemy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach , Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rykach, Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach , Samorządowe Przedszkole nr 2 w Rykach. Za Mikołaja i piękną oprawę Romanowi Kucharskiemu i całemu Sołectwo Jarmołówka, za żywe pachnące choinki Daglezja Ryki Małgorzacie i Arturowi Majom, za przepyszne wypieki podziękowania dla: Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, KGW Moszczanka, KGW Stara Dąbia, KGW Krasnogliny, KGW Rososz, KGW Ownia. Za przeprowadzone warsztaty dekorowania pierników Bożenie Szafrańskiej. Podziękowania dla harcerzy z Hufca Ryki za przekazanie światełka betlejemskiego. Naszym dzielnym i niezwykle pomocnym strażakom z Osp w Rykach na czele z Prezesem wielkie dzięki! Pracownikom Gmina Ryki , pracownikom Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach gorąco dziękujemy. Za wspólne kolędowanie dziękujemy wszystkim Artystom.