#ŁączyNasPamięć

79 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie. Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców, a pierwsze koncepcje jego utworzenia Niemcy podjęli już na początku listopada 1939 r. Dokładnie w tym miejscu w Rykach, okupanci niemieccy utworzyli getto dla ludności żydowskiej. Na terenie getta zgromadzono około 300 osób, którym nie wolno było opuszczać getta pod groźbą śmierci. 7 maja 1942 roku rozpoczęto brutalną likwidację getta. Wszyscy Żydzi zostali wypędzeni z mieszkań, i skierowani przez Moszczankę do Dęblina na stację towarową – tam w wagonach towarowych, przewiezieni zostali do obozu zagłady w Sobiborze.W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022, umieszczona zostanie na rynku tabliczka upamiętniająca to tragiczne wydarzenie.