OGŁOSZENIE UTW W RYKACH

Grupa wolontariuszy „Aktywni Seniorzy”, działająca pod patronatem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach, zaprasza seniorów 60+ z Ryk i okolic oraz Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy, do wzięcia udziału w projekcie pt.”Bądźmy Razem” w ramach konkursu grantowego „ Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO5”

Konkurs będzie realizowany w dwóch zadaniach:

1. Sekcja promująca kulturę fizyczną : zajęcia nordic-walking prowadzone przez instruktora odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 2 godz. we wtorki
w m-cach VI i VII

2.Jednodniowy wyjazd studyjny w dniu 28.06.2022r.do „Krainy Rumianku”
w celu poznania lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez warsztaty rękodzieła
z wykorzystaniem naturalnych składników roślinnych.

Celem wspólnych działań jest bliższe wzajemne poznanie się mieszkańców Ryk
z uchodźcami Ukraińskimi przebywającymi na terenie gminy Ryki.

Chętni do wzięcia udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się telefoniczne pod nr 669 715 860 lub 604 406 763 lub w biurze projektu w MGCK/pałacyk/ w Rykach ul. Warszawska 11 do dnia 31.V. 2022r.

O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej ilości zgłoszeń jaki przewiduje projekt można będzie się zakwalifikować tylko do jednego z wymienionych zadań.