Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach informuje

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach informuje, że po raz kolejny otrzymało dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023 na zadanie pn. „Ryki-Owocowy Raj”. Łączna kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 41 696,63 zł. Partnerem zadania jest Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbi.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy dotyczącej możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w sadownictwie i uprawie malin na obszarach wiejskich. Poprzez zaplanowane działania nastąpi aktywizacja mieszkańców wsi, w szczególności osób młodych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rolnictwem. Grupą docelową operacji są mieszkańcy Gminy Ryki, rolnicy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe z terenów wiejskich, w tym co najmniej połowa w wieku poniżej 35 roku życia.

W ramach operacji realizowany będzie wyjazd studyjny, szkolenie oraz konkurs kulinarny.

Wyjazd studyjny to dwudniowa wizyta studyjna na Ziemię Sandomierską, która będzie obejmować m.in. zwiedzanie wzorowo prowadzonych gospodarstw przetwórstwa owocowego, sadów owocowych, gospodarstw agroturystycznych i innych miejsc, gdzie wykorzystywane są naturalne walory lokalnego rynku owocowego. Wyjazd planowany jest na drugą połowę września. Podczas wyjazdu uczestnicy, gdzie co najmniej połowa będą stanowić osoby poniżej 35 roku życia, bezpośrednio poznają dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania, które będą mogli wykorzystać we własnym gospodarstwie. Wyjazd jest doskonałą okazją do integracji uczestników oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami w sadownictwie i uprawie malin.

Szkolenie na temat: „Nowoczesność i innowacja podstawą rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z zakresu sadownictwa i uprawy malin” odbędzie się w dniu 3 października 2022r w kinie Renesans w Rykach w godz. 8:00-16:00. Przeznaczone jest dla rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Ryki, gdzie co najmniej połowa uczestników stanowić będą osoby poniżej 35 roku życia. Szkolenie składać się będzie z 3 bloków tematycznych z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w lokalnym sadownictwie i uprawie malin. Poruszony zostanie temat szans i zagrożeń związanych w uprawą malin i jabłek, a także zostanie przekazana wiedza na temat pozyskiwania źródeł dofinansowania, na które mogą liczyć małe przedsiębiorstwa.

Konkurs Kulinarny – „Talerz pełen tradycji” to konkurs kulinarny przeznaczony dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu gminy Ryki. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 sierpnia 2022 r w na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • tradycyjna potrawa z wykorzystaniem lokalnych warzyw od miejscowych dostawców,
  • tradycyjny słodki wypiek (z wyjątkiem pieczywa) przygotowany z jabłek i malin pochodzących z terenu Gminy Ryki.

Konkurs oceni profesjonalna komisja powołana przez Organizatora.