DOŻYNKI GMINNE

Zgodnie z wieloletnią polską tradycją, po zakończeniu żniw, organizowane są dożynki.

Tegoroczne Dożynki w Gminie Ryki zaplanowane są na 28 sierpnia.

Organizatorem jest Gmina Ryki, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk.

Dożynki Gminne to bardzo ważne wydarzenie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną. Jest to doniosła uroczystość, która w bardzo dużym stopniu integruje społeczność, tak aby wspólnie podziękować za dar plonów ziemi.

Dożynki są również wyrazem podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę na roli.

Wzorem lat ubiegłych, tegoroczne Dożynki mają bardzo ciekawy i pełen atrakcji program. Rozpoczną się Mszą Św. Dziękczynną, następnie korowód dożynkowy przejdzie z Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Rykach na teren zespołu pałacowo- parkowego, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. Najważniejszym punktem programu będzie ceremonia przekazania chleba dożynkowego i prezentacje wieńcowe. Jak co roku, Koła Gospodyń Wiejskich wiją piękne wieńce i przygotowują przyśpiewki na tą okoliczność. Chcemy, aby wydarzenie było bardzo atrakcyjne, miało szeroką oprawę i wydźwięk na terenie całego powiatu ryckiego. Dlatego też, oprócz występów lokalnych zespołów ludowych, koncertu Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Ryki i Zespołu Tańca Ludowego Ryki, do udziału w festynie dożynkowym zaprosiliśmy zespół śpiewaczy Głuskowianki i zespół Red Lips, którego koncert będzie zwieńczeniem całego wydarzenia. Dodatkowo podziwiać będzie można rękodzieło i twórczość ludową, zobaczyć pokazy rzemiosła i ginących zawodów oraz posmakować lokalnych, tradycyjnych potraw.

Wszystko to 28 sierpnia na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Rykach.