DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W RYKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR DS. MUZYKI I ORGANIZACJI IMPREZ

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie minimum średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkołami o charakterze muzycznym (perkusja, fortepian, gitara, inne), mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne (edukacja artystyczna, dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna)

– doświadczenie, predyspozycje i umiejętności w zakresie nauki gry na instrumencie w trybie indywidualnym i grupowym,

– umiejętności i doświadczenie w zakresie organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy w zespole,

– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

– kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

– opracowanie koncepcji pracy z zespołem i grupami wokalnymi i instrumentalnymi,

– umiejętność pracy w zespole,

– kreatywność w działaniu i zaangażowanie,

– dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja, komunikatywność, samodzielność,

– wysoka kultura osobista,

– dobra umiejętność obsługi komputera i nowych technologii cyfrowych

Wymagania mile widziane:

– doświadczenie w organizacji imprez oraz prezentacji umiejętności swoich wychowanków na scenie, w tym akompaniowanie podopiecznym podczas prezentacji,

– obsługa urządzeń nagłośnieniowych i oświetlenia scenicznego,

– znajomość programów do obróbki obrazu i dźwięku,

– realizacja streamingów,

– ogólna znajomość w zakresie kultury i sztuki.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych z grupami wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi oraz z solistami,

– indywidualne nauczanie gry na instrumentach (gitara, perkusja, keyboard, pianino, akordeon), -przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć,

-przygotowywanie podkładów muzycznych dla zespołów wokalnych, solistów i teatru,

-aranżowanie i nagrywanie podkładów wykorzystywanych do pracy przez innych instruktorów i zespoły działające w CKIS,

– obsługa sprzętu elektroakustycznego i oświetleniowego podczas imprez organizowanych przez CKIS -stała konserwacja powierzonego sprzętu i wykonywanie drobnych napraw,

– organizowanie koncertów,wieczorków, spotkań okolicznościowych i innych wydarzeń o charakterze muzycznym w wykonaniu amatorów i profesjonalistów,

– organizowanie konkursów, przeglądów,festiwali, happeningów,

– prowadzenie imprez organizowanych przez CKIS w Rykach,

– współpraca z innymi instruktorami,

– realizacja innych projektów organizowanych w CKIS w Rykach,

– organizacja występów artystycznych z udziałem uczestników zajęć,

– przygotowywanie uczestników zajęć do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,

– organizacja i prowadzenie bieżących działań edukacyjnych i animacyjnych zgodnie z planem pracy CKIS,

– promocja działalności kulturalnej CKIS, w tym prowadzonych przez instruktora zajęć,

– inspirowanie i angażowanie mieszkańców w działania kulturalne.

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia,

– praca na etat,

– możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

1. CV wraz z klauzulą informacyjną

2.list motywacyjny

3. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, referencje).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl, osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Rykach ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00), lub pocztą na adres: Centrum Kultury i Sportu w Rykach 08-500 Ryki ul.Warszawska 11