Gimnastyka Ogólnorozwojowa dla dzieci

Gimnastyka Ogólnorozwojowa dla dzieci – to zajęcia bazujące na ćwiczeniach ogólnych – pomagających zwiększać sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Zajęcia rozwijają cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną, a także korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka. Ponad to wzmacniają organizm jak również mają wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Prowadzone są w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych.