Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor ds. teatru, żywego słowa i organizacji imprez

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie min. średnie (mile widziani absolwenci szkół teatralnych i muzycznych),

– kompetencje pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi,młodzieżą, osobami dorosłymi,

– opracowanie koncepcji pracy z zespołem teatralnym i recytatorskim,

– umiejętność pracy w zespole,

– kreatywność w działaniu i zaangażowanie,

– dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja, komunikatywność, samodzielność,

– wysoka kultura osobista,

– dobra umiejętność obsługi komputera,

– ogólna znajomość w zakresie kultury i sztuki.

Wymagania mile widziane:

– doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć, warsztatów teatralnych, recytatorskich z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi,

– umiejętność prowadzenia konferansjerki,

– dodatkowe kursy, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe,

– lekkość w mowie i piśmie,

– doświadczenie w realizacji autorskich scenariuszy, imprez, projektów teatralnych, recytatorskich,

– kompetencje cyfrowe,

– pożądane kompetencje: predyspozycje do występowania przed publicznością, terminowość, sumienność, obowiązkowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz działaniu, szybka adaptacja w nowym otoczeniu, zdyscyplinowanie, ukierunkowanie na rezultaty pracy, dokładność oraz identyfikacja z MGCK w Rykach.

Przewidywany zakres obowiązków: -organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć teatralnych, recytatorskich z określonymi grupami,

– organizowanie spektakli, monodramów, spotkań o charakterze teatralnym w wykonaniu amatorów i profesjonalistów,

– organizowanie konkursów recytatorskich, przeglądów teatralnych,festiwali, happeningów,

– prowadzenie imprez organizowanych przez MGCK w Rykach,

– współpraca z innymi instruktorami,

– realizacja innych projektów organizowanych w MGCK w Rykach,

– prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy,

– przygotowywanie repertuaru dla uczestników zajęć,

– opracowywanie scenariuszy i programów imprez,

– organizacja występów artystycznych z udziałem uczestników zajęć,

– przygotowywanie uczestników zajęć do konkursów wewnętrznych i zewnętrznych,

– organizacja i prowadzenie bieżących działań edukacyjnych i animacyjnych zgodnie z planem pracy MGCK,

– promocja działalności kulturalnej, w tym redagowanie tekstów na stronę internetową MGCK,

– inspirowanie i angażowanie mieszkańców w działania kulturalne.

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia,

– praca na etat,

– możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV wraz z klauzulą informacyjną

– list motywacyjny,

– kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, referencje)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl, osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00), lub pocztą na adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach 08-500 Ryki ul.Warszawska 11

w terminie do 19.09. 2022 r.