Jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Leopoldowa

Wieść gminna niesie, ze Koło Gospodyń Wiejskich z Leopoldowa, w tym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. Z okazji tak pięknego Jubileuszu, wraz z Gmina Ryki , składamy gratulacje i wyrazy uznania za wieloletnią działalność na rzecz lokalnego środowiska, za liczne osiągnięcia w dziedzinie kultury i wreszcie za promocję gminy Ryki.

Życzymy dużo zdrowia, nieustającej energii w działaniu i pasma licznych sukcesów.