PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka oraz Proboszcza Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach Stanisława Chodźki.

Przegląd adresowany jest do mieszkańców gminy Ryki. Należy zaprezentować jedną wybraną kolędę lub pastorałkę. Czas prezentacji nie może przekraczać czterech minut.

W Przeglądzie mogą występować soliści oraz zespoły.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 23.01.2023 r. osobiście, pocztą lub e-mailem na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny wykonania utworu ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

    – dobór repertuaru,

    – walory głosowe

   – interpretację utworu,

   – poziom trudności wykonywanego utworu,

   – ogólny wyraz artystyczny.

Występy będą oceniane w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych:

  • soliści:

 I  – oddział przedszkolny

 II – klasy I-IV szkoły podstawowej

 III – klasy V-VIII szkoły podstawowej

 IV – młodzież szkół ponadpodstawowych

 V –  dorośli

  • zespoły:

     – zespoły dziecięce (od przedszkola do klasy VIII)

     – zespoły młodzieżowe i dorośli ( młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli)

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.