Spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Ryk Pana Jarosława Żaczka oraz Radę Miejską

13 stycznia 2023 r. w naszej siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Ryk Pana Jarosław Żaczek Jarosława Żaczka oraz Radę Miejską . Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Gminie Ryki.

Honorowym gościem był Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Leszek Kowalczyk.

Burmistrz Ryk P. Jarosław Żaczek, Zastępca Burmistrza Pan Marek Jóźwik Marek Jóźwik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Bieńczyk Ryszard Bieńczyk złożyli życzenia noworoczne oraz podziękowali za współpracę. Następnie ksiądz Proboszcz – Stanisław Chodźko Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach odmówił modlitwę

i nastąpiło uroczyste podzielenie się opłatkiem .

Zgromadzeni goście mogli obejrzeć jasełka wystawione przez dzieciaczki z Przedszkola nr 2 w Rykach