Festiwal Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury 2023”

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury 2023”. Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin”.
Festiwal jest adresowany do dorosłych, młodzieży i dzieci kultywujących tradycje zespołów ludowych, a także artystów czerpiących inspiracje z kultury tradycyjnej. Festiwal zakłada szeroką prezentację i przez to popularyzację kultury ludowej w następujących kategoriach: solista (śpiewak lub instrumentalista), zespoły ludowe, kapele ludowe (w tym młodzieżowe i dziecięce zespoły śpiewacze), rękodzieło artystyczne.
Regionalny festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2023” zostanie zorganizowany we współpracy z Muzeum Wsi Lubelskiej w niedzielę, 30 kwietnia jako nieodpłatna otwarta impreza rodzinna dla mieszkańców całej Lubelszczyzny. Uczestnikami festiwalu regionalnego będą osoby/instytucje wybrane przez jury na podstawie zgłoszeń w ramach przedfestiwalowego przeglądu. Jury jednocześnie będzie odpowiedzialne za wyłonienie laureatów festiwalu regionalnego. Organizator przewidział nagrody finansowe oraz – dla muzyków – możliwość nagrania płyty w Studiu Nagraniowym Radia Lublin.
Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach (oprócz kategorii solista) będą mogli zaprezentować się na arenie ponadregionalnej w czasie czerwcowego festiwalu twórczości ludowej „Jawor – u źródeł kultury” w Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznym w Tokarni. Festiwal ten jest organizowany przez Radio Kielce.
Informacje o chęci wzięcia udziału w Festiwalu zgłaszamy w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Rykach przy ul. Warszawskiej 11 lub telefonicznie pod numerem: 81 865 16 16 do 28 marca br.
Termin zgłaszania kandydatur do Festiwalu do Radia Lublin upływa 31 marca 2023 r.
Regulamin oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://radio.lublin.pl/2023/03/jawor-2023/