Eliminacje Powiatowe do 68. OKR w woj. lubelskim

Zapraszamy do udziału w Eliminacjach Powiatowych do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego uczniów szkół ponadpodstawowych, dorosłych oraz członków amatorskich ruchów recytatorskich i teatralnych.
Głównym Organizatorem 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo
Kultury Teatralnej (TKT). Organizatorem eliminacji 68. OKR w województwie lubelskim jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (CSK).
Eliminacje w naszym powiecie odbędą się 13 kwietnia w kinie „Renesans” o godz. 10.00. Uczestnik dostarcza osobiście do siedziby CKiS w Rykach lub wysyła na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podpisane oświadczenia uczestnika eliminacji wojewódzkich.
Prosimy o czytelne wypełnienie karty, można ją wypełnić ręcznie lub elektronicznie. Na zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia 2023 roku.

Eliminacje Powiatowe do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przeprowadzane będą w formie czterech turniejów.

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
 • młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 • dorosłych.
 1. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę.
 2. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz wiersz. Sąd Konkursowy może zwrócić się o wykonanie drugiego wiersza.
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar obejmuje:
 • 3 utwory śpiewane
 • 1 utwór recytowany.
 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
 • wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
 • uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane i 1 recytowany oraz może zgłosić jako dodatkowy – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 12 minut.
 2. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 3. Utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
 3. Uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
  Czas występu nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collagé tekstów).
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
  Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dwóch regulaminów:
-Regulamin 68. OKR – sporządzony przez głównego organizatora – Towarzystwo Kultury Teatralnej,
-Regulamin eliminacji 68. OKR w województwie lubelskim.