I FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

Centrum Kultury i Sportu w Rykach, Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, Burmistrz Ryk oraz Starosta Rycki zapraszają na I Festiwal Piosenki Religijnej.

26 i 27 maja, o godz. 10.00 w kinie Renesans odbędą się przesłuchania uczestników. Festiwal zakończy Koncert Laureatów, który odbędzie się 28 maja, o godz. 15.00 na scenie parkowej.

Cele Festiwalu:

1. Promowanie i propagowanie piosenek o tematyce religijnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez sztukę.

3. Promowanie lokalnych twórców.

4. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Festiwal adresowany jest do mieszkańców powiatu ryckiego. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przygotowanie dwóch wybranych piosenek religijnych. Treść utworów ma bezpośrednio odnosić się do Boga i wartości religijnych. Jury może poprosić o zaprezentowanie dwóch lub jednego utworu. Czas prezentacji dwóch utworów nie może przekraczać 8 minut. W Festiwalu mogą występować soliści oraz zespoły i chóry. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 19.05.2023 r. osobiście do siedziby CKiS przy ul. Warszawskiej 11, pocztą lub e-mailem na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl

Występy będą oceniane w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych:

1)Soliści:

I – klasy 0-4 (od zerówki)

II – klasa 5 – młodzież szkół średnich

III – dorośli

2)Zespoły i chóry

Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego (bez partii wokalnych) lub z własnego akompaniamentu muzycznego na żywo (po uprzednich konsultacjach z Organizatorem). Można również wystąpić bez podkładu muzycznego.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody rzeczowe lub finansowe.

Wszystkie informacje na temat Festiwalu można uzyskać na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu w Rykach – www.mgck.ryki.pl oraz w siedzibie CKiS w Rykach.