Konkurs Plastyczny pt. ” Nadwieprzański pejzaż”

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych mieszkańców gminy Ryki.

Celem Konkursu jest:

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz  kształtowanie wrażliwości estetycznej;

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;

– rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności mieszkańców;

– kształtowanie wrażliwości w poszukiwaniu piękna w otaczającym świecie

–       rozwijanie związków uczuciowych i emocjonalnych mieszkańców ze swoim regionem  ,

–       uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata,

–       możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności,

–       promowanie plastyki jako jednej z wypowiedzi artystycznej,

–       rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Zadaniem uczestników Konkursu jest dostarczenie pracy plastycznej – obrazu przedstawiającego       piękno nadwieprzańskiej przyrody. Prace powinny być wykonane w formacie A3 z wykorzystaniem techniki płaskiej, z użyciem farb, kredek, pasteli lub ołówka itp. Prace plastyczne należy dostarczyć do 22 czerwca 2023 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do siedziby Centrum Kultury i Sportu w Rykach. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 24 czerwca 2023 roku podczas Festiwalu Kultury Ludowej „Sobótka nad Wieprzem”.  Informacja o wynikach zostanie  również zamieszczona na facebooku CKiS oraz na stronie internetowej CKiS: www.mgck.ryki.pl.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023”.