Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTW

19.06. 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu III Wieku działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Rykach. Prezesem UTW jest Pani Zofia Polak. Wśród zaproszonych gości byli Dyrektor CKiS Pani Donata Łukasiak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie – Pani Lilianna Dąbrowska. Na scenie zaprezentował się Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego, prowadzony przez panią Małgorzatę Franczak – kierownika artystycznego oraz choreografa. Członkowie Uniwersytetu prowadzą prężną działalność . Biorą udział w licznych spotkaniach i wykładach. Uczestniczą w zajęciach tanecznych, sportowych, plastycznych i artystycznych (haft). Wyjeżdżają do kin, teatrów i na wycieczki. Udzielają się również społecznie i charytatywnie. Pokazują, że wiek nie ma ograniczeń.