Dofinansowane zadania „Ryki w hołdzie bohaterom”

Centrum Kultury i Sportu w Rykach po raz kolejny jest Beneficjentem Programu Dotacyjnego Niepodległa 2023.
Dofinansowane zadanie „Ryki w hołdzie bohaterom” ma na celu upowszechnienie postaci i wydarzeń historycznych z okresu walk niepodległościowych i odbudowy państwa polskiego. Zadanie ma na celu zwiększanie świadomości i zainteresowania
mieszkańców lokalną historią. Poprzez działania edukacyjne i animacyjne chcemy krzewić postawę patriotyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Planowane działania: stworzenie muralu, Przegląd Pieśni Patriotycznej, piknik
majowy, warsztaty dla przedszkolaków i młodzieży, spotkania o tematyce historycznej z zakresu lokalnego i regionalnego czy koncert galowy mają na celu wzmacnianie tożsamości narodowej mieszkańców. Wzorem lat ubiegłych w działania chcemy włączyć wszystkie pokolenia mieszkańców gminy Ryki.