Konkurs Kulinarny dla KGW „Kipi kasza, kipi groch”

Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Gmina Ryki zapraszają KGW do udziału w Konkursie Kulinarnym „Kipi kasza, kipi groch”.
Cele Konkursu to:
-Kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu oraz popularyzowanie tradycji ludowej.
– Podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego.
– Inspirowanie mieszkańców gminy do poszukiwań tradycyjnych receptur kulinarnych i aktywizowanie do aktywności społecznej.
– Upowszechnianie wiedzy o lokalnych potrawach i przepisach regionalnych.
1. Organizatorami Konkursu są Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Gmina Ryki.
2. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie na stoisku promocyjnym KGW własnoręcznie przygotowanej potrawy zgodnie z tradycją regionu z wykorzystaniem kaszy lub grochu.
3.W Konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Ryki.
4. Ocena konkursowa będzie uśrednioną oceną dwóch elementów składowych:
– oceny za potrawę tradycyjną,
– oceny za wygląd stoiska promocyjnego.
5. Potrawy i stoiska oceniane będą przez powołaną przez Organizatorów Komisję Konkursową.
6. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 sierpnia 2023 r. podczas Dożynek Gminnych w Rykach na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy CKiS w Rykach.
9. Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe oraz rzeczowe.
10.Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Rykach ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki lub przysłać na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl do 7.08.2023 roku oraz zaprezentować potrawę na przygotowanym stoisku w dniu 13.08.2023 r. podczas Dożynek Gminnych w Rykach.
Prosimy o zapoznanie się z dołączonym Regulaminem Konkursu.