ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku „BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ OJCZYZNY 11 XI 1928r.” usytuowanego na działce nr ew. 4317 na terenie wpisanego do rejestru zabytków Kościoła Parafialnego w Rykach pod nr A/821. Adres ul. Warszawska 33, 08-500 Ryki.

Zapytanie ofertowe nr: 1235/2023

Data zamieszczenia: 03.11.2023r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Przedmiar robót

Klauzula RODO

13.11.2023r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1235/2023 na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych przy pomniku „BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ 11 XI 1928r. ”

Znak sprawy: 1235/2023

Data zamieszczenia: 13.11.2023r.

Załącznik


15.11.2023r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1235/2023 na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych przy pomniku „BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ 11 XI 1928r. „

Znak sprawy: 1235/2023

Data zamieszczenia: 15.11.2023r.

Decyzja LWKZ

Program prac

Wzór umowy


17.11.2023r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1235/2023 na przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych przy pomniku „BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ 11 XI 1928r. „

Znak sprawy: 1235/2023

Data zamieszczenia: 17.11.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty