W dniu 7 listopada 2023 r. odbył się Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Pana Jarosława Żaczka.

W przeglądzie usłyszeliśmy wykonawców w następujących kategoriach : soliści szkoły podstawowe, soliści młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli oraz chóry/zespoły: oddział przedszkolny ,szkoły podstawowe , szkoły ponadpodstawowe i dorośli .Uczestników oceniało jury w składzie : Michał Pastuszak, Michał Miłosz oraz Weronika Falenta-Brodowska

Każdy z uczestników otrzymał dyplom okolicznościowy oraz upominki ufundowane przez Gminę Ryki oraz Centrum Kultury i Sportu w Rykach .

Uroczyste wręczenie nagród oraz koncert Laureatów Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej odbędzie się podczas Koncertu Galowego z okazji odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali Kina Renesans.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy występu!!!