Konkurs Fotograficzny „Widokówka z Ryk” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Widokówka z Ryk” pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Rykach.  Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Ryki. Celem Konkursu jest:

  • ukazanie piękna ryckiej ziemi,
  • zainteresowanie lokalną architekturą i zabytkami,
  • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
  • możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności,
  • promowanie fotografii jako jednej z wypowiedzi artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
  • inspiracja do fotografowania.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przesłanie (wyłącznie autorskiego) zdjęcia przedstawiającego obiekt architektoniczny lub zabytek z gminy Ryki bądź krajobraz przyrodniczy terenów gminy. Fotografia ma przedstawiać miejsca charakterystyczne, które mogłyby się znaleźć na widokówce z Ryk. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– architektura i zabytki,

– krajobraz przyrodniczy.

 Jeden uczestnik może maksymalnie przesłać dwa zdjęcia (po jednym z każdej kategorii).

Zdjęcie należy przesłać do 30 grudnia br. wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową mailem na adres centrumkultury.ryki@wp.pl.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15 stycznia 2024 roku.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe, a ich zdjęcia zostaną opublikowane na facebooku i stronie internetowej CKiS i Gminy Ryki. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Kultury i Sportu w Rykach. Prace będą wykorzystywane w celach promocyjnych Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Gminy Ryki, np. wydruk zdjęcia w formie pocztówki. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszeniowa oraz klauzula znajdują się poniżej: