Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk

Dzisiaj, 21 lutego w Sali Pałacowej odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Ryk. Nie było to zwykłe spotkanie. Na jego wstępie Przewodnicząca Hanna Witek przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia z roku ubiegłego, a także przedstawiła dalsze plany działania TPR. W dalszej części miał miejsce wykład Pana Piotra Glądały – Wiceprezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego p.t. „Genealogia rodzin pochodzenia chłopskiego – wybrane aspekty”. Prelekcja była niezwykle ciekawa, dostarczyła zebranym wiele nowych informacji, które z pewnością będą użyteczne w dalszej pracy koła. Na sali zgromadziło się wielu członków TPR, a grupa ta stale się powiększa.