II Festiwal Piosenki Religijnej

Centrum Kultury i Sportu w Rykach, Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, Burmistrz Ryk oraz Starosta Rycki zapraszają na II Festiwal Piosenki Religijnej.

24 i 25. maja, godz. 10.00, kino ,,Renesans” – przesłuchania uczestników Festiwalu

w poszczególnych kategoriach,

26 maja, godz. 15.00, scena parkowa – Koncert Laureatów

(w przypadku deszczowej pogody finał odbędzie się w kinie „Renesans”)

Cele festiwalu:

  1. Promowanie piosenek o tematyce religijnej,
  2. Propagowanie wartości chrześcijańskich przez sztukę,
  3. Ukazanie wychowawczej roli muzyki w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą
  4. Prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży
  5. Poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych

Warunki uczestnictwa:

1. Festiwal adresowany jest do mieszkańców powiatu ryckiego.

2. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przygotowanie dwóch wybranych piosenek religijnych.

Jury może poprosić o zaprezentowanie drugiego utworu.

3. Czas prezentacji dwóch utworów nie może przekraczać 8 minut.

4. W Festiwalu mogą występować soliści oraz zespoły i chóry.

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia

18.05.2023 r. osobiście do siedziby CKiS przy ul. Warszawskiej 11, pocztą lub e-mailem na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl

Poniżej znajduje się regulamin i karta zgłoszeń