FUNDACJA BGK

Projekt „Klatka po klatce” Miejsko-Gminnego Centrum Kultury został dofinansowany w ramach programu dotacyjnego „Na dobry początek” Fundacji BGK. Celem projektu jest rozwój edukacji artystycznej dzieci, poprzez organizację pracowni animacji poklatkowej przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, w której dzieci w wieku wczesnoszkolnym będą mogły samodzielnie pod opieką wykwalifikowanego instruktora tworzyć własne produkcje filmowe metodą animacji poklatkowej.

Zadanie na celu integrację dzieci oraz naukę pracy w zespole, rozwijanie uzdolnień zgodnie z predyspozycjami oraz umiejętności komunikacyjnych i podziału pracy. Celem zadania jest nauka pracy zespołowej w trybie projektowym.

Zadanie polegać będzie na przeszkoleniu pracownika Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w zakresie metody animacji poklatkowej i tworzenia filmów oraz założeniu profesjonalnej pracowni animacji i filmu wyposażonej w sprzęt fotograficzny, wieloplan, oświetlenie oraz odpowiednie oprogramowanie do tworzenia animacji, w której odbywać się będą regularne warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat z produkcji filmowej, obejmujące cały proces powstawania filmu od scenariusza do gotowej produkcji, zakończone pokazem filmu powstałego na warsztatach.

Uczestnicy będą samodzielnie tworzyć scenariusz filmu, scenografię, postaci, zdjęcia, animować będą ruch poszczególnych scen, nagrywać będą tło dźwiękowe oraz montować sceny w fabularną całość. Ostatnim elementem będzie pokaz premierowy filmu oraz spotkanie widzów z twórcami.

Realizacja projektu odbędzie się w 2021 roku.

Projekt został dofinansowany kwotą 15 000 złotych.


W ramach projektu Odbyło się 20 godzinne szkolenie edukatora z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Szkolenie odbyło się w siedzibie MGCK z wykorzystaniem wyposażenia pracowni zakupionego w ramach projektu. Szkolenie obejmowało metody animacji poklatkowej oraz obsługę sprzętu technicznego oraz oprogramowania do animacji i grafiki. Szkolenie odbyło się w terminie zakładanym we wniosku. Kolejnym etapem zadania było przeprowadzenie warsztatów animacji poklatkowej dla dzieci w wieku 7-9 lat. Warsztaty obejmowały wspólne tworzenie scenariusza, budowanie planu filmowego, animowanie z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania, nagrywanie dubbingu oraz montaż filmowy. Warsztaty odbyły się w zaplanowanej ilości 40 godzin i odbyły się zgodnie z harmonogramem. Ze względu na obowiązujące w trakcie realizacji projektu obostrzenia sanitarne, nie było możliwe zorganizowanie pokazu filmu i spotkania widzów z twórcami w większej grupie, dlatego zmieniliśmy formę premiery i film został opublikowany w internecie na kanale YouTube naszej instytucji. Rezultatem przeprowadzonego projektu jest utworzenie profesjonalnie wyposażonej pracowni animacji poklatkowej oraz podniesienie kompetencji i umiejętności edukatora MGCK w zakresie animacji, co dało możliwość kontynuowania działań także po zakończeniu projektu dla uczestników z różnych grup wiekowych. Przede wszystkim jednak najważniejszym rezultatem jest przekazanie dzieciom umiejętności i wiedzy, która jest obecnie kluczowa – umiejętności pracy w zespole projektowym, podziału zadań w grupie, umiejętności komunikacji i współpracy między uczestnikami. Uważamy, że to najcenniejsze osiągnięcie projektu. Uczestnicy poszerzyli także swoje umiejętności artystyczne oraz rozwijali kreatywność podczas tworzenia filmu. Rezultatem projektu jest gotowa produkcja filmowa zamieszczona na stałe w serwisie internetowym. Dodatkowym rezultatem jest poszerzenie wiedzy historycznej na temat swojej miejscowości – scenariusz produkowanego podczas warsztatów filmu nawiązywał tematycznie do historii miasta i lokalnych zabytków. W filmie wykorzystano postać maskotki miasta – Rykusia, co wpłynęło pozytywnie na budowanie tożsamości lokalnej i doceniania potencjału miasta. Innym pozytywnym rezultatem było zwiększenie zainteresowania pozostałą ofertą kulturalną Centrum Kultury – osoby uczęszczające na warsztaty animacji nie były wcześniej uczestnikami zajęć w MGCK, a po realizacji projektu zainteresowały się także innymi dziedzinami kultury, biorąc udział w zajęciach artystycznych i wydarzeniach plenerowych.