Gry Miejskie

 

ŚLADAMI RODU PONIATOWSKICH


gra miejska przeznaczona dla dzieci i młodziezy od 7 r.ż.

Tematem gry jest historia rodzin Poniatowskich z historią miasta Ryki w tle. Uczestnicy poruszają
się po terenie miasta odwiedzając historycznie istotne miejsca związane z królem Stanisławem
Poniatowskim i nie tylko. Zadania wymagają spostrzegawczości i orientacji w terenie, ale są
dostosowane do możliwości uczestników.

Czas gry: 45 min.

 

Koszt  20zł/grupa – opłata za materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Prosimy o rezerwację terminów z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.


 

TROPEM ORLIKA

fabularyzowana gra miejska przeznaczona dla uczestników od 10 r.ż. Trasa gry uwzględnia miejsca
związane z Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik” – dowódcą oddziału partyzanckiego AK.
W dawnym sklepie Orlika odnaleziono pozostawiony przez niego list, w którym bohater pisze o
tajemniczej skrytce, która znajduje się gdzieś na terenie miasta. Do listu dołączona została mapa ze
wskazówkami, jak odnaleźć skrytkę. Uczestnicy gry wędrują po ulicach Ryk zgodnie z trasą
oznaczoną na mapie i wykonują wskazane przez Bernaciaka zadania wymagające uwagi,
spostrzegawczości, orientacji w terenie i refleksu. Jeśli przejdą tę próbę, będą godni otrzymać
pośmiertny podarunek od samego Orlika.

Czas gry: 2h


Koszt  20 zł/grupa – opłata za materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Prosimy o rezerwację terminów z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.