Historia CKIS

Centrum Kultury i Sportu w Rykach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną w Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ryki nr I/2009. Instytucja istnieje od 1971 roku, na początku jako Powiatowy Dom Kultury, a następnie jako Miejski Dom Kultury. W 1977 roku Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego powołany został Rycki Ośrodek Kultury, a następnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Od roku 1990 przy domu kultury prowadzone jest kino, które mieści się Domu Strażaka in. Marszałka Józefa Piłsudskiego . Od wtedy też placówka zarządza klasycystycznym dworem, gdzie znajduje się je główna siedziba. W latach 1997-2008 instytucja funkcjonuje jako Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach i jest połączeniem domu kultury i biblioteki, po czym od roku 2009 obie instytucje działają samodzielnie. Podstawowym celem działalności CKIS jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej rozwijanie na terenie miasta i gminy Ryki. Działania kulturalno-oświatowe przyczyniają się do rozwoju lokalnego środowiska. Praca CKIS opiera się na szerokiej współpracy z lokalnymi animatorami kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, instytucjami, agencjami artystycznymi, zespołami amatorskiego ruchu artystycznego. CKIS dąży do stworzenia bogatego życia kulturalnego, które powinno spełniać oczekiwania mieszkańców, a także ich edukować, aktywizować i integrować poprzez różnorodne działania.