Nasz zespół

DYREKTOR

mgr Donata Łukasiak

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wojtaś

Anna Wojdat

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

Anna Wojtaś

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Monika Szymańska

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

Agnieszka Flisek

Animator

Anna Krzywiec

Pracownik gospodarczy

Robert Kołodziejczyk

Konserwator

Krzysztof Szulik

Konserwator


Kino „Renesans”

Łukasz Malinowski p.o. Kierownika Kina

Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego, organizacji widowni, kasjer

Wiktoria Andrzejczyk

Animator

Łukasz Zduniak

Specjalista ds. urządzeń technicznych w kinie i organizacji widowni

Maja Dziedzic

Kasjer