Nasz zespół

DYREKTOR

mgr Donata Łukasiak

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wojtaś

Klaudia Wicha

Instruktor ds. ochrony dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez

Anna Wojdat

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

Anna Wojtaś

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Kamila Głowacka

Instruktor ds. tańca i organizacji imprez

Monika Szymańska

Animator

Anna Krzywiec

Pracownik gospodarczy

Robert Kołodziejczyk

Konserwator


Kino „Renesans”

Łukasz Malinowski p.o. Kierownika Kina

Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego, organizacji widowni – kasjer

Wiktoria Andrzejczyk

Animator

Łukasz Zduniak

Specjalista ds. urządzeń technicznych w kinie i organizacji widowni

Anna Białas

Kasjer