Nasz zespół

DYREKTOR

mgr Donata Łukasiak

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wojtaś

Joanna Zakrzewska

Gł. Instruktor artystyczny ds. teatru, żywego słowa oraz organizacji imprez

Sylwia Lange

Gł. Instruktor ds. ochrony dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez

Anna Wojdat

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

Lidia – Iwona Jaroń

Gł. Instruktor ds. fotografii, zajęć klubowych oraz organizacji imprez

Anna Wojtaś

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Anna Krzywiec

Pracownik gospodarczy

Robert Kołodziejczyk

Konserwator


Kino „Renesans”

Łukasz Malinowski

Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego – kasjer

Wiktoria Andrzejczyk

Animator

Michał Miłosz

Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych w kinie, akustyki i organizacji imprez