Klub seniora „Relaks”

Klub Seniora „Relaks” działa przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach. Spotkania klubowe odbywają się w każdy czwartek o godz. 16:00 w siedzibie MGCK. Spotkania są okazją do wspólnej integracji , jak i wspólnych śpiewów.