Konkursy i przeglądy

MARZEC

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych (również dorośli) z powiatu ryckiego. Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: TURNIEJ RECYTATORSKI , TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA , WYWIEDZIONE ZE SŁOWA, POEZJA ŚPIEWANA

Termin: 18 marca 2020r.

REGULAMIN

Karta zgłoszenia „Poezja Śpiewana”

Karta złoszenia „Teatr Jednego Aktora”

Karta zgłoszenia „Recytacja”


MARZEC

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

„Przebudzeni do życia”

Konkurs skierowany do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu powiatu ryckiego. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie: wiersz i fragment prozy.

Termin: 18 marca 2020r.

REGULAMIN                                       KARTA ZŁOSZENIA


MAJ

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego grup twórczych (do 18 roku życia) z terenu powiatu ryckiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej.

Termin: 6 maja 2020

REGULAMIN                         KARTA ZGŁOSZENIA


MAJ

Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

Termin: 10 maja 2020

 

REGULAMIN                       KARTA ZGŁOSZENIA


MAJ

Mały Konkurs Recytatorski / turniej powiatowy

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu ryckiego, mający na celu popularyzację literatury dziecięcej oraz troskę o kulturę słowa.

Termin: 21 maja 2020

KARTA ZGŁOSZENIA


Maj/Czerwiec

Konkurs powiatowy Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Przegląd skierowany jest wyłącznie do solistów w wieku od 6 do 20 lat. Celem jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i ukierunkowanie właściwego doboru repertuaru promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy).

Termin: 6 maja 2020 (powiatowy)

9-10 czerwca 2020 (wojewódzki)


Czerwiec

XVII Miejsko-Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Przegląd dla najmłodszej grupy wiekowej (3 – 6 lat), którego celem jest promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz możliwość kontaktu z profesjonalną sceną.

Termin: 3 czerwca 2020

 


PAŹDZIERNIK

XXI Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Tematycznie związany z twórczością wybranego poety konkurs recytatorski skierowany do przedszkoli z terenu gminy Ryki, mający na celu wyłonienie Złotej i Srebrnej Dziesiątki najlepszych recytatorów.

Termin: 28 października 2020r. godz. 10:00


                 PAŹDZIERNIK

Przegląd Piosenki Patriotycznej „Piosenką do Niepodległej”

Zapraszamy do udziału w przeglądzie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które chciałyby swoim talentem uświetnić odzyskanie Niepodległości i przypomnieć, ze piosenka pomagała znieść wojenną rzeczywistość.

Termin: 07 października 2020


PAŹDZIERNIK

Konkurs na widowisko patriotyczne „Jest takie miejsce, taki kraj”

Tematycznie związany z twórczością wybranego poety konkurs recytatorski skierowany do przedszkoli z terenu gminy Ryki, mający na celu wyłonienie Złotej i Srebrnej Dziesiątki najlepszych recytatorów.

Termin: 26-27 października 2020

 


                   LISTOPAD

Przegląd Piosenki Patriotycznej „Piosenką do Niepodległej”

Zapraszamy do udziału w przeglądzie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które chciałyby swoim talentem uświetnić odzyskanie Niepodległości i przypomnieć, ze piosenka pomagała znieść wojenną rzeczywistość.

Termin: 19 listopada 2020