KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

📌Jego celem jest:
– wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
– doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

W obecnych czasach, wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie mają odpowiednie zasoby techniczne, potrzebne do nauki zdalnej lub do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie animacji kulturalnej. Dlatego