oferta edukacyjna

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY W RYKACH zaprasza nauczycieli i uczniów do
korzystania nowej oferty edukacyjnej w roku kulturalno-oświatowym 2018/2019.

Oferta MGCK obejmuje szeroki zakres zajęć, warsztatów, lekcji historyczno-muzealnych oraz gier
miejskich, które są idealną propozycją dla uczniów i nauczycieli na pogłębienie wiedzy o swojej
małej ojczyźnie, uatrakcyjnienie zajęć szkolnych i zainteresowanie tematyką historii naszego
regionu.

Koszt  5 zł/os. – opłata za materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Prosimy o rezerwację terminów z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

GRY MIEJSKIE

Tropem Orlika

Śladami Poniatowskich

LEKCJE HISTORYCZNO-MUZEALNE

Abecadło Ryckie

Poznajemy Ryki

LEKCJE MUZEALNE
do wystaw czasowych zgodnie
z aktualną ekspozycją

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE

ZAPRASZAMY!