Przetargi

16.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data zamieszczenia: 16.01.2020r.

Załącznik Nr.1


 

14.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”.

Data zamieszczenia: 14.01.2020r.

Załącznik Nr. 1


08.01.2020r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Znak sprawy: 1730/2019

Data zamieszczenia: 08.01.2020r.

Załącznik


31.12.2019r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach ogłasza Przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Kina Renesans w Rykach”
współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Nr ogłoszenia: 639080-N-2019
Data zamieszczenia: 31.12.2019
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienie publiczne
Zamawiający: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, 08-500 Ryki, ul.Warszawska 11, tel. 818651616
Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Kina Renesans w Rykach”
Rodzaj zamówienia: dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-31.12.2019-r.-kino ryki

Załącznik-Nr-1-do-SIWZ- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ-Projekt umowy

Załącznik-Nr-3-do-SIWZ-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik-Nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-Nr-5-do-SIWZ-Wzór-informacji-że-wykonawca-nie-należy-należy-do-grupy-kapitałowej


31.12.2019r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach ogłasza UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Znak sprawy 1726/2019

Informacja o unieważnieniu

 


30.12.2019r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na projekt pn.:

„Modernizacja Kina Renesans w Rykach” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

SIWZ-10.12.2019-r.-kino ryki (1)

Załącznik-Nr-1-do-SIWZ- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik-Nr-2-do-SIWZ-Projekt umowy


19.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 243/2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na „Opracowanie projektu i wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego wraz z dostawą i montażem podwieszanych sufitów akustycznych w sali widowiskowej Kina Renesans dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach”

Zapytanie ofertowe 243/2019

Formularz ofertowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe 31.10.2018r .

Zapytanie ofertowe ,, Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji akustycznej i instalacji elektrycznej oraz usługa dostawy i montażu podwieszanych sufitów akustycznych w sali widowiskowej Kina Renesans dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach.

 

Zapytanie-ofertowe-wraz-z-załącznikami-2018-akt-2

Zapytanie-ofertowe-wraz-z-załącznikami-2018-akt-2