Spotkanie „Dzieci Zamojszczyzny”

27 marca w pałacyku odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ryk. Tym razem tematem były Dzieci Zamojszczyzny. Prezes TPR wygłosiła wykład z prezentacją multimedialną, a następnie uczestnicy obejrzeli film na temat działalności Róży i Jana Zamoyskich. Spotkaniu jak zawsze towarzyszyły dyskusje przy herbacie i ciastku.