TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO

Głównym celem programu grantowego ” Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integracja tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów a także promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej.

Projekt współfinansowany w ramach programu grantowego ” Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO” organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S.A.