Warsztaty Etnograficzne

Warsztaty są dodatkową atrakcją do ekspozycji stałej ze zbiorów Izby Regionalnej.

Zajęcia obejmują zwiedzanie wystawy oraz pogadankę na temat polskiej kultury ludowej, a
następnie praktyczne warsztaty plastyczno-techniczne. Warsztaty przeznaczone dla przedszkoli
oraz uczniów szkoły podstawowej.

Tematy warsztatów do wyboru:

– Warsztaty tworzenia lalek-motanek

– Ekologiczne warsztaty kulinarne


– Warsztaty projektowania strojów ludowych
– Warsztaty tkackie na małych krosnach (wkrótce)


 

Koszt  każdych warsztatów 5 zł/os. – opłata za materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Prosimy o rezerwację terminów z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.