Pracownia Linorytu

Linoryt – technika graficzna należąca do technik druku wypukłego, w której matryca wykonana jest z linoleum; także odbitka wykonana tą techniką. Linoryt podobny jest do drzeworytu wzdłużnego z tą różnicą, że rysunek zamiast w drewnie żłobi się w linoleum.

Osoby zainteresowane wykonywaniem linorytu zapraszamy w czwartki od 13.00 – 19.00.