Przetargi

Przetarg Nieograniczony: Modernizacja Kina „Renesans” W Rykach

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 158019 – 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

PLIKI DO POBRANIA:

————————————————————————————————————————————————

Unieważnienie przetargu na Modernizację Kina „Renesans” w Rykach

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU – pdf

Dotyczy:

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

————————————————————————————————————————————————

Pytania i odpowiedzi do przetargu „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

ZMIANA OGŁOSZENIA – pdf

ZAWIADOMIENIE NR 1 – pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

wyjaśnienie – pdf

wyjaśnienie nr 2 – pdf

————————————————————————————————————————————————

Przetarg nieograniczony: Modernizacja Kina „Renesans” w Rykach

Ryki: Modernizacja Kina Renesans w Rykach
Numer ogłoszenia: 132391 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko – Gminne Centrum Kultury , Ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 81 8651616

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja Kina Renesans w Rykach.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż foteli na stałe przykręcanych do podłoża w ilości 179 szt foteli 1 osobowych oraz 35 szt foteli 1 osobowych z możliwością tzw szybkiego demontażu w zestawach: 2 zestawy 4 osobowe, 3 zestawy 3 osobowe oraz 9 zestawów 2 osobowych. Fotele montowane wg aranżacji sali (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dostawa i montaż wykładziny dywanowej igłowanej w rolce wraz z oświetleniem LED na podłoże przemysłowe.

PLIKI DO POBRANIA: