Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach funkcjonuje od 2007r. przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, zarejestrowany w KRS w 2009r. jako Stowarzyszenie.  Celem Uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych, propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów, promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności intelektualnej, adekwatnie do wieku,stopnia sprawności i zainteresowań.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu –  Zofia Polak

w-ce Prezes – Krystyna Polak

Skarbnik – Janina Łabędzka

Sekretarz – Barbara Baca

Członek Zarządu – Stanisław Sieniek

Członek Zarządu – Dariusz Sosnowski

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji – Halina Jakubaszek

Członek komisji – Jolanta Zamojska

Członek Komisji – Barbara Karpińska

www.utwryki.prv.p

 Harmonogram spotkań.

Regularne spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się

w poniedziałki od godziny 17.00

w Kinie „Renesans” ul. Warszawskiej 25.

PLAN ZAJEĆ

[huge_it_gallery id=”11″]

Historia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach istnieje od 2007 roku. Inicjatywa powołania Uniwersytetu powstała na spotkaniu Klubu Seniora Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rykach w Miejsko -Gminnym Centrum Kultury w dniu 15. 10. 2007roku. Do współpracy zgłosiła akces będąca na spotkaniu pani Bogumiła Porowska – Dyrektor MGCK. Na następnym spotkaniu została powołana grupa inicjatywna w celu załatwiania tematów organizacyjno prawnych związanych z powołaniem uniwersytetu. W dniu 12.11. 2007r. został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach z zatwierdzeniem regulaminu oraz wyborem Rady Samorządu Słuchaczy. W skład Rady weszły następujące osoby: Zofia Warowna – Przewodnicząca Rady, Danuta Błachnio – Zastępca przewodniczącej, Aleksandra Czerska – Sekretarz, Jadwiga Polańska – Skarbnik, Halina Kamińska – członek Zarządu, Krystyna Zabielska – członek Zarządu, w skład Komisji rewizyjnej weszły: Izabela Marek – Przewodnicząca Komisji, Zofia Flak – członek Komisji, Marian Sergiel- członek Komisji. Rada Samorządu przy współpracy Dyrektora MGCK Pani Bogumiły Porowskiej wystąpiła do Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania o objęcie patronatem UTW co zostało przyjęte pozytywnie. O podjętej decyzji poinformował uczestników Rektor Wyższej Szkoły dr Tadeusz Graca w dniu 10. 12. 2007r. na spotkaniu słuchaczy. Przez okres 3 lat odbywały się wykłady raz w miesiącu na WSUPiZ na uzgodnione tematy. Poza zajęciami na Uczelni uczestnicy UTW spotykali się w Miejsko Gminnym Centrum Kultury na wykładach z różnych dziedzin jak: medycyny , historii,genealogii,itp. Poza zajęciami dydaktycznymi były spotkania na imprezach kulturalnych, wspólne oglądanie ciekawych filmów, relacje filmowe z wycieczek zagranicznych Pani Hanny Dąbrowskiej lub spotkania w bibliotece na omawianiu nowości literackich oraz wspólne wyjazdy na wycieczki turystyczne. W dniu 27.10. 2014r. na wskutek rezygnacji Przewodniczącej Rady Samorządu Zofii Warownej, odbyło się zebranie uczestników na którym został wybrany nowy Zarząd w składzie: Zofia Polak – Prezes Zarządu, Barbara Baca – V-ce prezes Zarządu, Wiesława Jurzysta – Skarbnik, Janina Pyra – Sekretarz,Krystyna Bieńczak- Członek Zarządu, Halina Polak – Członek Zarządu. Komisja rewizyjna w składzie: Marianna Czepiec – Przewodnicząca Komisji, Apolonia Błaszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Polańska – Członek Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze statutem z upływem 2 letniej kadencji byłego Zarządu na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w dniu 24.10.2016r.został wybrany nowy Zarząd

W składzie: Prezes Zarządu – Zofia Polak,w-ce Prezes – Krystyna Polak, Skarbnik – Janina Łabędzka, Sekretarz – Barbara Baca, Członek Zarządu – Stanisław Sieniek, Członek Zarządu – Dariusz Sosnowski

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca Komisji – Halina Jakubaszek, Członek komisji – Jolanta Zamojska, Członek Komisji – Barbara Karpińska.

Celem Uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych, propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów, promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności intelektualnej, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.