Towarzystwo Przyjaciół Ryk

Towarzystwo Przyjaciół Ryk powstało w 1978 roku i jest organizacją o charakterze kulturalnym, której głównym celem jest kultywowanie historii, kultury i tradycji „Małej Ojczyzny” oraz dbanie o miejscowe zabytki. Podczas prawie 46-letniej działalności zarząd podjął szereg działań, mających na celu realizację założonych celów. Corocznie organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Młynarskiej, angażując w zbiórkę wielu mieszkańców Ryk. Dzięki wspólnym staraniom TPR wraz z MGCK w Rykach i Parafią Rzymsko- Katolicką od 1997 r. organizuje kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Myśliwskiej. W tym czasie zostało poddanych renowacji 25 nagrobków. Na cmentarzu znajdują się groby rodziny Leona Wyczółkowskiego – dziadkowie Jan i Kunegunda Falińscy, matka malarza Antonina Wyczółkowska oraz jej siostry. Pochowanych jest dwóch księży: Adolf Kurkowski – proboszcz parafii Ryki, który za niesubordynację wobec władz zaborczych był często karany karami pieniężnymi i ksiądz rezydujący u swojej siostry w Leopoldowie – Marek Piesiewicz, który za swoją niepoprawność polityczną w czasie zaborów został pozbawiony probostwa i zasiłku emerytalnego, który otrzymywali wszyscy księża. Spotkamy tu grób Witolda Kossaka – brata Zofii Kossak-Szczuckiej, groby powstańców styczniowych – Michała Dobrowolskiego i Eugeniusza Wojnowskiego oraz wiele innych.

TPR, którego od lat prezesem jest Hanna Witek, ściśle współpracuje z MGCK w Rykach, organizując wspólnie spotkania o charakterze historycznym, sesje popularno-naukowe, zbiera i archiwizuje materiały i pamiątki dotyczące osób, miejsc i wydarzeń związanych z Rykami. Cykliczne odbywają się spotkania członków, podczas których omawiane są zagadnienia z historii regionalnej i historii Polski.

Zarząd:

Hanna Witek – prezes

Jolanta Bieńczak – wiceprezes

Barbara Kwiatkowska – sekretarz

Jan Skalski – skarbnik

Bogumiła Porowska

Małgorzata Kołodziejczyk

Komisja rewizyjna:

Maria Rodak – przewodnicząca

Jadwiga Gregorczyk

Małgorzata Błachnio (do 21.03.2012r.)

DSC_0021
DSC_1110
DSC_0916

Działania Towarzystwa Przyjaciół Ryk w latach 2010-2014:

 • 6 01. 2010r.Gala Bożonarodzeniowa pod Honorowym Patronatem Burmistrza Ryk Jerzego Gąski w kinie „Renesans” w Rykach dla społeczności lokalnej i spotkanie opłatkowe dla członków TPR w pałacyku. Gala Bożonarodzeniowa przygotowana została wspólnie przez TPR, MGCK i Koła Gospodyń z gminy Ryki. Odbyła się w kinie i wystąpiło w niej wiele zespołów funkcjonujących na teranie naszego miasta i gminy. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Ryk p. J. Gąska.

 • Gala spotkała się z taką popularnością, że została powtórzona w dniu 17.01. 2010r. Przybyli na nią ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Sekretarz Biskupa – ks. J. Kalinka oraz Poseł na sejm RP – J. Żaczek.

 • 6-7 marca 2010r. – udział prezesa w konferencji dla regionalistów w Zamościu pt. „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny”.

 • 10.03.2010r. – Dzień Kobiet dla członków TPR oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryki. W programie m.in. przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu dzieci z ZSO nr 2 w Rykach przygotowane pod kierunkiem członka TPR p. Agnieszki Ośko.

 • 29.05.2010r. – Udział Prezesa i Zarządu w uroczystej Sesji z okazji XX- lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Prezes TPR Hanna Witek i Dyr. MGCK Bogumiła Porowska przygotowały publikację pt. „XX LAT SAMORZĄDU. Ryki w latach 1990-2010”. Prezentacja multimedialna na sesję została przygotowana przez Prezesa TPR.

 • 27.08.2010 – VII Sesja popularno-naukowa na temat: „ Znaki Boga – krzyże i kapliczki w powiecie ryckim” przygotowana przez p. M. Łukasik i A. Maśkiewicza (Dni Ryk).

 • 17-19. 09.2010 – udział prezesa w konferencji regionalistów WRTR w Lublinie w Krasnymstawie i Fajsławicach pt. „Kultura materialna małej ojczyzny. Rewitalizacja rynku”.

 • 1-2.11.2010r. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ul. Młynarskiej. Podczas kwesty zebrano: 6386.40zł.

 • 17.11. 2010r. – Spotkanie z historią „Drogi do wolności” przygotowane przez p. J. Frąckiewicza i Grupę Rekonstrukcji Historycznych Żołnierzy Września 1939 Garnizonu Dęblin.

 • 11.01.2011r. Spotkanie Bożonarodzeniowe – Jasełka przygotowane przez uczniów ZSO nr 2 i Małe TPR.

 • 8.03.2011r. – roczne zebranie sprawozdawcze za rok 2009-2010. Dzień Kobiet.

 • 13. 04.2011r.VII Sesja popularno-naukowa „Znani – nieznani mieszkańcy Ryk i okolic pt. „Katyńczycy z powiatu ryckiego” przygotowanej przez p. J. Frąckiewicz.

 • 17.09.2011r. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zatytułowane „Kamienie Milowe”. Prezes TPR wygłosiła referat i pokazała prezentację multimedialną na temat „Kariera polityczna i wojskowa Stanisława Poniatowskiego – ojca króla. TPR wraz z zespołem Tańca Ludowego „Ryki” przygotowało widowisko słowno – muzyczne pt. „Zwyczaje szlacheckie” (scenariusz Hanna Witek, opracowanie choreograficzne widowiska p. Paweł Warowny).

 • 14.10.2011r. – udział prezesa w uroczystościach nadania Gimnazjum nr 1 w Rykach imienia Nauczycieli tajnego nauczania.

 • 23.10.2011r. – występ Zespołu Tańca Ludowego ”Ryki” z okazji Dnia Seniora z widowiskiem „Zwyczaje szlacheckie”.

 • 1-2.11.2011r. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ul. Młynarskiej. Zebrano kwotę: 6749.87zł.

 • 16 .11. 2011 – „Spotkanie z historią” – 16.11.1918 – 16.11.2011. „W 93 rocznicę „Krwawych dni” w Międzyrzecu Podlaskim. Józef Rodak – Peowiak – żołnierz – społecznik. Spotkanie odbyło się z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości – prelegenci: p. J. Frąckiewicz i p. B. Kwiatkowska.

 • 7.01.2012r. – Wyjazd członków TPR do Teatru Żydowskiego do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego i na spektakl „Skrzypek na dachu”.

 • 6.01.2012r. – spotkanie bożonarodzeniowe – Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Rykach oraz koncert zespołu „Przyjaciele Przedszkola”.

 • 15.02. 2012r. – „Spotkanie z historią” – „Powstanie styczniowe w okolicach Ryk i udział w nim księży i lokalnej społeczności” – przygotowali H. Witek. J. Frąckiewicz.

 • 29.02 2012. – Promocja książki pt. „Krzyże i kapliczki w powiecie ryckim” autorstwa p. M. Łukasik i A. Maśkiewicza objęta Honorowym Patronatem przez Burmistrza Ryk Jerzego Gąskę. Program przygotowany przez autorów publikacji, zarząd Towarzystwa i Zespół Przyjaciele Przedszkola.

 • 21.03.2012r. – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowanie kadencji i wybór nowych władz.

 • 16.06.2012r. – Wycieczka Szlakiem trzech kultur: Romanów, Włodawa, Jabłeczna, Sobibór.

 • 6-7.10.2012r. – XII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny (XXX lecie Rady) – Wyróżnienie członka Zarządu p. Jana Skalskiego Dyplomem Marszałka Województwa Lubelskiego.

 • 1.11.2012r. – Kwesta na rzecz ratowania nagrobków na zabytkowym cmentarzu – zebrano 6074,42zł.

 • 14.11.2012r. – Spotkanie z okazji 11 listopada – występ uczniów ZSO nr 2 z montażem słowno-muzycznym (p. M. Mierzwińska, H.Prorok).

 • 22.11.2012r. – Spotkanie muzyką – koncert zespołu muzycznego „Limbos”.

 • 24.11.2012r. – Wycieczka do Warszawy – Zamek Królewski, Łazienki.

 • 13.01.2013r. – Spotkanie Noworoczne – Jasełka w wykonaniu uczniów ZSO nr 2 w Rykach.

 • 13.03.2013r. – sprawozdanie roczne, Dzień Kobiet, koncert zespołu muzycznego.

 • 15.05. 2013r. – Otwarcie wystawy „Powstanie styczniowe w okolicach Ryk” w ramach obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

 • 16.05.2012r. – Sympozjum naukowe nt. 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, Wykład prof. Eugeniusza Niebelskiego z KUL-u.

 • 19.05.2013r. – Uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny i powstańców styczniowych – odsłonięcie tablicy ks. Antoniego Ołaja proboszcza ryckiego skazanego na zesłanie na Sybir za udział w powstaniu styczniowym.

 • 1.11. 2013r. – Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Młynarskiej – zebrano 7000zł.

 • 11.12.2014r. – Spotkanie z muzyką – Mikołajkowy koncert w wykonaniu Jerzego Wiencka.

 • 16.11.2014r. – Wycieczka do Warszawy – Wilanów, Stare Powązki.

 • 15.01. 2014r. – Spotkanie noworoczne – kino, pałacyk – Koncert przygotowany przez TPR i MGCK w Rykach pod patronatem Burmistrza Ryk Jerzego Gąski i proboszcza Parafii ks. Krzysztofa Czyrki pt. „Kolędy w tradycji i historii Polski”. Scenariusz i przygotowanie H. Witek, wykonanie Zespół Tańca Ludowego „Ryki”, Zespół „Przyjaciele Przedszkola” i Zespół ludowy „Pelagia”.

 • 2.02. 2014r. – Powtórka koncertu kolęd w kinie dla mieszkańców miasta.

 • 8.03.2014r. – Koncert Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego oraz zespołu Przyjaciele Przedszkola z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Burmistrza Ryk Jerzego Gąskę.

 • 9.04.2014r. – Spotkanie z historią – wykład p. Jarosław Frąckiewicza z okazji 220 rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Rykach przygotowanych przez p. Joannę Gąska.

 • 9.05.2014r. – Sesja popularno-naukowa nt. „100 lecie kościoła Najświętszego Zbawiciela”, wizyta Biskupa Piotra Sawczuka, występy Zespołu Tańca Ludowego RYKI i Zespołu Śpiewaczego „Moszczanianki”.

 • 11.05.2014r. – udział członków TPR w instalacji relikwii i odsłonięciu obrazu św. Jana Pawła II oraz okolicznościowym Koncercie Orkiestry Symfonicznej z Warszawy.

 • 3–5 października 2014r. – XIII Sejmik Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, na którym zostały rozdane odznaczenia i dyplomy.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk

– Hanna Witek za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny została odznaczona przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.

Ówczesna Dyrektor MGCK w Rykach

– Bogumiła Porowska za kultywowanie tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny została wyróżniona Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego.