Towarzystwo Przyjaciół Ryk

Towarzystwo Przyjaciół Ryk powstało w 1978 roku i jest organizacją o charakterze kulturalnym, której głównym celem jest kultywowanie historii, kultury i tradycji „Małej Ojczyzny” oraz dbanie o miejscowe zabytki. Podczas prawie 46-letniej działalności zarząd podjął szereg działań, mających na celu realizację założonych celów. Corocznie organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Młynarskiej, angażując w zbiórkę wielu mieszkańców Ryk. Dzięki wspólnym staraniom TPR wraz z MGCK w Rykach i Parafią Rzymsko- Katolicką od 1997 r. organizuje kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Myśliwskiej. W tym czasie zostało poddanych renowacji 25 nagrobków. Na cmentarzu znajdują się groby rodziny Leona Wyczółkowskiego – dziadkowie Jan i Kunegunda Falińscy, matka malarza Antonina Wyczółkowska oraz jej siostry. Pochowanych jest dwóch księży: Adolf Kurkowski – proboszcz parafii Ryki, który za niesubordynację wobec władz zaborczych był często karany karami pieniężnymi i ksiądz rezydujący u swojej siostry w Leopoldowie – Marek Piesiewicz, który za swoją niepoprawność polityczną w czasie zaborów został pozbawiony probostwa i zasiłku emerytalnego, który otrzymywali wszyscy księża. Spotkamy tu grób Witolda Kossaka – brata Zofii Kossak-Szczuckiej, groby powstańców styczniowych – Michała Dobrowolskiego i Eugeniusza Wojnowskiego oraz wiele innych.

TPR, którego od lat prezesem jest Hanna Witek, ściśle współpracuje z MGCK w Rykach, organizując wspólnie spotkania o charakterze historycznym, sesje popularno-naukowe, zbiera i archiwizuje materiały i pamiątki dotyczące osób, miejsc i wydarzeń związanych z Rykami. Cykliczne odbywają się spotkania członków, podczas których omawiane są zagadnienia z historii regionalnej i historii Polski.

Zarząd:

Hanna Witek – prezes

Jolanta Bieńczak – wiceprezes

Barbara Kwiatkowska – sekretarz

Jan Skalski – skarbnik

Bogumiła Porowska

Małgorzata Kołodziejczyk

Komisja rewizyjna:

Maria Rodak – przewodnicząca

Jadwiga Gregorczyk

Małgorzata Błachnio (do 21.03.2012r.)

Wydarzenia zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ryk:

 • *16.10.2019r. Spotkanie i wykład pt. „Ryki i okolice we wrześniu 1939 – relacje i dokumenty w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej” poprowadzili lokalni historycy i miłośnicy naszej małej ojczyzny pani Hanna Witek – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk oraz pan Jarosław Frąckiewicz – historyk wojskowości. adiunkt ds. edukacji, organizacji i udostępniania wystaw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, członek Towarzystwa Przyjaciół Stężycy.

[huge_it_gallery id=”125″]

 

 • *27.03.2019r. „Dzieci Zamojszczyzny” – tematem spotkania była historia tzw. Dzieci Zamojszczyzny – dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami. Spotkanie obejmowało wykład wraz z prezentacją multimedialną oraz projekcję filmu „Róża i Jan Zamojscy”

 

[huge_it_gallery id=”168″]

 

 • *13.03.2019r. Spotkanie z cyklu „znani – nieznani mieszkańcy Ryk i okolic” Na spotkaniu poznaliśmy sylwetkę pochodzącej z niedalekiego Kośmina znanej pisarki, wnuczki malarza, uczestniczki ruchu oporu i współzałożycielki „Żegoty” – Zofii Kossak-Szczuckiej.

 

[huge_it_gallery id=”167″]

 • 27.11.2019r. – Zaduszki Historyczne – Kino RENESANS. Podczas wydarzenia wspominaliśmy znane osoby związane z Rykami, które spoczywają na ryckich cmentarzach. Podczas prezentacji przygotowanej przez panią Hannę Witek – prezes TPR oraz członków Towarzystwa – panią Monikę Dąbrowską i pana Andrzeja Maśkiewicza, słuchacze poznali biogramy 11 osób, a wśród nich znalazły się: Jan Warowny Jadwiga Wilk-Tukendorf Zbigniew Rafeld ks. Adolf Kurkowski ks. Marek Piesiewicz Ks. Jan Rozwadowski ks. Józef Księżopolski ks. Bolesław Zieleniecki ks. Marian Piotrowski ks. Krzysztof Czyrka ks. Stanisław Burzec. Organizatorami wydarzenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Towarzystwo Przyjaciół Ryk oraz Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Wydano także Biuletyn TPR z biografiami mieszkańców Ryki.

 

[huge_it_gallery id=”166″]

 • 3–5 października 2014r. – XIII Sejmik Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, na którym zostały rozdane odznaczenia i dyplomy.

 

 • 11.05.2014r. – udział członków TPR w instalacji relikwii i odsłonięciu obrazu św. Jana Pawła II oraz okolicznościowym Koncercie Orkiestry Symfonicznej z Warszawy.

 

 • 9.05.2014r. – Sesja popularno-naukowa nt. „100 lecie kościoła Najświętszego Zbawiciela”, wizyta Biskupa Piotra Sawczuka, występy Zespołu Tańca Ludowego RYKI i Zespołu Śpiewaczego „Moszczanianki”.

 

 • 9.04.2014r. – Spotkanie z historią – wykład p. Jarosław Frąckiewicza z okazji 220 rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Rykach przygotowanych przez p. Joannę Gąska.

 

 • 8.03.2014r. – Koncert Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego oraz zespołu Przyjaciele Przedszkola z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Burmistrza Ryk Jerzego Gąskę.

 

 • 2.02. 2014r. – Powtórka koncertu kolęd w kinie dla mieszkańców miasta

 

 • 15.01. 2014r. – Spotkanie noworoczne – kino, pałacyk – Koncert przygotowany przez TPR i MGCK w Rykach pod patronatem Burmistrza Ryk Jerzego Gąski i proboszcza Parafii ks. Krzysztofa Czyrki pt. „Kolędy w tradycji i historii Polski”. Scenariusz i przygotowanie H. Witek, wykonanie Zespół Tańca Ludowego „Ryki”, Zespół „Przyjaciele Przedszkola” i Zespół ludowy „Pelagia”.

 

 • 16.11.2014r. – Wycieczka do Warszawy – Wilanów, Stare Powązki.

 

 • 11.12.2014r. – Spotkanie z muzyką – Mikołajkowy koncert w wykonaniu Jerzego Wiencka.

 

 • 1.11. 2013r. – Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ul. Młynarskiej – zebrano 7000zł.

 

 • 19.05.2013r. – Uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny i powstańców styczniowych – odsłonięcie tablicy ks. Antoniego Ołaja proboszcza ryckiego skazanego na zesłanie na Sybir za udział w powstaniu styczniowym.

 

 • 16.05.2012r. – Sympozjum naukowe nt. 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, Wykład prof. Eugeniusza Niebelskiego z KUL-u.

 

 • 15.05. 2013r. – Otwarcie wystawy „Powstanie styczniowe w okolicach Ryk” w ramach obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

 

 • 13.03.2013r. – sprawozdanie roczne, Dzień Kobiet, koncert zespołu muzycznego.

 

 • 13.01.2013r. – Spotkanie Noworoczne – Jasełka w wykonaniu uczniów ZSO nr 2 w Rykach.

 

 • 24.11.2012r. – Wycieczka do Warszawy – Zamek Królewski, Łazienki.

 

 • 22.11.2012r. – Spotkanie muzyką – koncert zespołu muzycznego „Limbos”.

 

 • 14.11.2012r. – Spotkanie z okazji 11 listopada – występ uczniów ZSO nr 2 z montażem słowno-muzycznym (p. M. Mierzwińska, H.Prorok).

 

 • 1.11.2012r. – Kwesta na rzecz ratowania nagrobków na zabytkowym cmentarzu – zebrano 6074,42zł.

 

 • 6-7.10.2012r. – XII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny (XXX lecie Rady) – Wyróżnienie członka Zarządu p. Jana Skalskiego Dyplomem Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

 • 16.06.2012r. – Wycieczka Szlakiem trzech kultur: Romanów, Włodawa, Jabłeczna, Sobibór.

 

 • 21.03.2012r. – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowanie kadencji i wybór nowych władz.

 

 • 29.02 2012. – Promocja książki pt. „Krzyże i kapliczki w powiecie ryckim” autorstwa p. M. Łukasik i A. Maśkiewicza objęta Honorowym Patronatem przez Burmistrza Ryk Jerzego Gąskę.Program przygotowany przez autorów publikacji, zarząd Towarzystwa i Zespół Przyjaciele Przedszkola.

 

 • 15.02. 2012r. – „Spotkanie z historią” – „Powstanie styczniowe w okolicach Ryk i udział w nim księży i lokalnej społeczności” – przygotowali H. Witek. J. Frąckiewicz.

 

 • 6.01.2012r. – spotkanie bożonarodzeniowe – Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Rykach oraz koncert zespołu „Przyjaciele Przedszkola”.

 

 • 7.01.2012r. – Wyjazd członków TPR do Teatru Żydowskiego do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego i na spektakl „Skrzypek na dachu”.

 

 • 16 .11. 2011 – „Spotkanie z historią” – 16.11.1918 – 16.11.2011. „W 93 rocznicę „Krwawych dni” w Międzyrzecu Podlaskim. Józef Rodak – Peowiak – żołnierz – społecznik. Spotkanie odbyło się z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości – prelegenci: p. J. Frąckiewicz i p. B. Kwiatkowska.

 

 • 1-2.11.2011r. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ul. Młynarskiej. Zebrano kwotę: 6749.87zł.

 

 • 23.10.2011r. – występ Zespołu Tańca Ludowego ”Ryki” z okazji Dnia Seniora z widowiskiem „Zwyczaje szlacheckie”.

 

 • 14.10.2011r. – udział prezesa w uroczystościach nadania Gimnazjum nr 1 w Rykach imienia Nauczycieli tajnego nauczania.

 

 • 17.09.2011r. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zatytułowane „Kamienie Milowe”. Prezes TPR wygłosiła referat i pokazała prezentację multimedialną na temat „Kariera polityczna i wojskowa Stanisława Poniatowskiego – ojca króla. TPR wraz z zespołem Tańca Ludowego „Ryki” przygotowało widowisko słowno – muzyczne pt. „Zwyczaje szlacheckie” (scenariusz Hanna Witek, opracowanie choreograficzne widowiska p. Paweł Warowny).

 

 • 13. 04.2011r.VII Sesja popularno-naukowa „Znani – nieznani mieszkańcy Ryk i okolic pt. „Katyńczycy z powiatu ryckiego” przygotowanej przez p. J. Frąckiewicz.

 

 • 8.03.2011r. – roczne zebranie sprawozdawcze za rok 2009-2010. Dzień Kobiet.

 

 • 11.01.2011r. Spotkanie Bożonarodzeniowe – Jasełka przygotowane przez uczniów ZSO nr 2 i Małe TPR.

 

 • 17.11. 2010r. – Spotkanie z historią „Drogi do wolności” przygotowane przez p. J. Frąckiewicza i Grupę Rekonstrukcji Historycznych Żołnierzy Września 1939 Garnizonu Dęblin.

 

 • 1-2.11.2010r. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ul. Młynarskiej. Podczas kwesty zebrano: 6386.40zł.

 

 • 17-19. 09.2010 – udział prezesa w konferencji regionalistów WRTR w Lublinie w Krasnymstawie i Fajsławicach pt. „Kultura materialna małej ojczyzny. Rewitalizacja rynku”.

 

 • 27.08.2010 – VII Sesja popularno-naukowa na temat: „ Znaki Boga – krzyże i kapliczki w powiecie ryckim” przygotowana przez p. M. Łukasik i A. Maśkiewicza (Dni Ryk).

 

 • 29.05.2010r. – Udział Prezesa i Zarządu w uroczystej Sesji z okazji XX- lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Prezes TPR Hanna Witek i Dyr. MGCK Bogumiła Porowska przygotowały publikację pt. „XX LAT SAMORZĄDU. Ryki w latach 1990-2010”. Prezentacja multimedialna na sesję została przygotowana przez Prezesa TPR.

 

 • 10.03.2010r. – Dzień Kobiet dla członków TPR oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryki. W programie m.in. przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu dzieci z ZSO nr 2 w Rykach przygotowane pod kierunkiem członka TPR p. Agnieszki Ośko.

 

 • 6-7 marca 2010r. – udział prezesa w konferencji dla regionalistów w Zamościu pt. „Wydawnictwa lokalne a integracja małej ojczyzny”.

 

 • Gala spotkała się z taką popularnością, że została powtórzona w dniu 17.01. 2010r. Przybyli na nią ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Sekretarz Biskupa – ks. J. Kalinka oraz Poseł na sejm RP – J. Żaczek.

 

 • 6 01. 2010r.Gala Bożonarodzeniowa pod Honorowym Patronatem Burmistrza Ryk Jerzego Gąski w kinie „Renesans” w Rykach dla społeczności lokalnej i spotkanie opłatkowe dla członków TPR w pałacyku. Gala Bożonarodzeniowa przygotowana została wspólnie przez TPR, MGCK i Koła Gospodyń z gminy Ryki. Odbyła się w kinie i wystąpiło w niej wiele zespołów funkcjonujących na teranie naszego miasta i gminy. Honorowy patronat nad uroczystością objął Burmistrz Ryk p. J. Gąska.