Nasz zespół

DYREKTOR

mgr Donata Jurzysta – Łukasiak

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wojtaś

Joanna Zakrzewska

Gł. Instruktor artystyczny ds. teatru, żywego słowa oraz organizacji imprez

Sylwia Lange

Gł. Instruktor ds. ochrony dziedzictwa kulturowego i organizacji imprez

Anna Wojdat

Starszy Instruktor ds. organizacji zajęć klubowych, świetlicowych oraz organizacji imprez

Lidia – Iwona Jaroń

Gł. Instruktor ds. fotografii, zajęć klubowych oraz organizacji imprez

Anna Wojtaś

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Zbigniew Donica

Gł. Instruktor ds. muzyki, akustyki i organizacji imprez

Anna Krzywiec

Pracownik gospodarczy

Robert Kołodziejczyk

Konserwator


Kino „Renesans”

Łukasz Malinowski

Specjalista ds. obsługi sprzętu projekcyjnego – kasjer

Wiktoria Andrzejczyk

Animator

Michał Miłosz

Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych w kinie, akustyki i organizacji imprez

Bożena Jędrych

Pracownik gospodarczy