II Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Narodowego, Współczesnego i Nowoczesnego Powiatu Ryckiego „Wytańczmy Niepodległą”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” we współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy i Gminną Biblioteką Publiczną w Ułężu zapraszają do udziału w II Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Narodowego, Współczesnego i Nowoczesnego Powiatu Ryckiego „Wytańczmy Niepodległą”, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w Kinie Renesans w Rykach.

W Przeglądzie udział mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, reprezentujące placówkę oświatową, kulturalną Powiatu Ryckiego lub organizację pozarządową działającą na obszarze objętym LSR.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 15 maja 2019 r. na adres:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki  lub
  • e-mail: lgdryki@gmail.com

Karta zgłoszenia przegląd

Oświadczenie

Regulamin przeglądu tancznego