Konkurs plastyczny dla dzieci „Laurka dla Mamy”

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza do konkursu plastycznego dla dzieci pt: „Laurka dla Mamy”

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu, pracę można złożyć w Miejsko -Gminnym Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, lub drogą e – mailową centrumkultury.ryk@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2021r.

Osoba koordynującą jest Iwona Jaroń – Główny instruktor MGCK

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA