XXI Dzień Papieski „Nie lękajcie się”

Tegoroczny XXI Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem: „Nie lękajcie się”.

W celu uczczenia pamięci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który wpisał się w kształtowanie najnowszych dziejów Polski i Europy  organizowany jest  Konkurs Plastyczny i Konkurs Literacki poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, którego postać jest symbolem Niepodległości. W Konkursach mogą wziąć osoby zamieszkałe na terenie powiatu ryckiego. Serdecznie  zapraszamy do udziału w projekcie.

Prace należy złożyć nie później niż do 31 października 2021 r.